Назвіть місця розселення предків слов’ян, відомих античним і візантійським авторам під назвою венедів, антів, склавинів.

1) венеди – між Дунаєм та Дністром, анти – в басейні Вісли, склавини – між Дністром, Дніпром та у Приазов’ї; 2) венеди – в басейні Вісли, склавини – між Дунаєм та Дністром, анти – між Дністром, Дніпром та у Приазов’ї; 3) венеди – між Дністром, Дніпром та у Приазов’ї, склавини – між Дунаєм та Дністром, анти – в басейні Вісли; 4) венеди – між Дністром, Дніпром та у Приазов’ї, склавини в басейні Вісли, анти – між Дунаєм та Дністром; 5) венеди – між Дунаєм та Дністром, анти – між Дністром, Дніпром та у Приазов’ї.

Відповідь: 2.

Назвіть місця розселення слов’янських племен: полян, древлян, дулібів, сіверян, тиверців, бужан – над р. Прип’ять, на Середньому Подніпров’ї, на Волині, над р. Десна, над р. Дністер, над р. Західний Буг:

1) поляни – на середньому Подніпров’ї, древляни – на Волині, дуліби – над р. Прип’ять, сіверяни – над р. Західний Буг, тиверці – над р. Дністер, бужани – на р. Десна; 2) поляни – на середньому Подніпров’ї, древляни – над р. Прип’ять, дуліби – на Волині, сіверяни – над р. Десна, тиверці – над р. Дністер, бужани – над р. Західний Буг; 3) поляни – на Волині, древляни – на Середньому Подніпров’ї, дуліби – над р. Десна, сіверяни – на р. Західний Буг, тиверці – над р. Дністер, бужани на р. Прип’ять; 4) поляни – на р. Десна, древляни – на Середньому Подніпров’ї, дуліби – на Волині, сіверяни – над р. Прип’ять, тиверці – над р. Західний Буг, бужани – над р. Дністер; 5) поляни – на Волині, древляни – на Середньому Подніпров’ї, дуліби – над р. Прип’ять, сіверяни – над р. Десна, тиверці – над р. Західний Буг, бужани – над р. Дністер.

Відповідь: 2.

Які племена межували з територією, заселеною сіверянами ?

1) білі хорвати; 2) поляни; 3) в’ятичі; 4) радимичі; 5) дреговичі.

Які із східнослов’янських племен заселяли лівобережжя Дніпра?

1) поляни; 2) древляни; 3) тиверці; 4) сіверяни; 5) радимичі.

Які з племен межували із територією, заселеною полянами у IX–X ст.?

1) волиняни; 2) древляни; 3) в’ятичі; 4) сіверяни; 5) білі хорвати.

Серед названих у літописі “Повість минулих літ” східнослов’янських племен виберіть ті, які заселяли територію сучасної України:

1) поляни; 2) древляни; 3) сіверяни; 4) волиняни; 5) бужани; 6) в’ятичі; 7) словени; 8) полочани; 9) білі хорвати.

Як тягнувся шлях “із варягів у греки” в часи Київської держави?

1) від Балтійського моря через Віслу і Західний Буг, далі Дніпром аж до Чорного моря; 2) від Балтійського моря через Віслу, Західний Буг і Дністер аж до Чорного моря; 3) від Балтійського моря через Західну Двіну, Березину і Дніпро до Чорного моря; 4) від Балтійського моря Невою і Ладозьким озером, річкою Волхов, Ільменським озером, ріками Ловаттю, Дніпром аж до Чорного моря; 5) від Балтійського моря через Віслу, ріками Західний Буг, Південний Буг аж до Чорного моря.

Відповідь: 4.


3684419146793102.html
3684477020082055.html
    PR.RU™