І. ГРВІ

1. На розтині у померлого хлопчика, віком 8 років, в обох легенях виявлено перибронхіальні ділянки ущільнення неправильної форми різних розмірів, червоного кольору, які вибухають або інколи западають відносно поверхні розрізу легеневої тканини, з вибухаючих ділянок розрізу стікає червона рідина. Найбільш вірогідна етіологія хвороби:

A. *Вірус грипа

B. Паличка Фридлендера

C. Стрептокок пневмонії

D. Повна обтурація окремих бронхів

E. Часткова обтурація окремих бронхів

2. У 30-річного чоловіка, який хворів на гостре респіраторне захворювання та помер при явищах гострої легенево-серцевої недостатності, під час розтину знайдено фібринозно-геморагічне запалення в слизовій оболонці гортані та трахеї, деструктивний панбронхит, збільшені легені, яки мають пістрявий вигляд за рахунок абсцесів, крововиливів, некрозу. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Грип

B. Парагрип

C. Респіратрно-синцитіальна інфекція

D. Кір

E. Аденовірусна інфекція

3. Чоловік віком 42 роки помер при явищах вираженої інтоксикації і дихальної недостатності. На розрізі тканина легень у всіх відділах строката, з множинними дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні і базофільні включення. Діагностуйте виявлене на секції захворювання.

A. *Грип

B. Парагрип

C. Аденовірусна інфекція

D. Респіраторно-синцитіальна інфекція

E. Стафілококова бронхопневмонія

4. У хворого 60 років, який скаржився на субфебрильну температуру, головний біль та кашель з мокротою протягом 10 днів, задуху. Через 6 діб настала смерть. На розтині слизові, серозні та мозкові оболонки, просочені кров’ю, у легенях ознаки інтерстиційної пневмонії, що викликана вірусом , і бронхопневмонії, що пов’язана із вторинною інфекцією, геморагії та ателектази. Ваш діагноз:

A. *Грип

B. Кір

C. Ентеровірусна інфекція

D. Натуральна віспа

E. ВІЛ-інфекція

5. Під час патологоанатомічного дослідження тіла хлопчика 5 років, який хворів на ГРВІ, було знайдено: серозно-геморагічний риноляринго- трахеобронхіт з ділянками некрозу слизової оболонки в трахеї і бронхах; в легенях – множинні вогнища серозно-геморагічної пневмонії з поодинокими гіаліновими мембранами в просвітах альвеолярних ходів. Діагностуйте форму грипу.

A. *Важка

B. Легка

C. Середньої важкості

D. Грипозний токсикоз

E. Велика строката легеня

6. Хворий 67 років мав важку форму грипу з летальним наслідком. На секції зміни в легенях були подібні змінам “великих строкатих легень”. При мікроскопічному дослідженні виявлено: різке повнокрів’я судин, крововиливи, набряк легеневої тканини, в просвіті бронхів і альвеол ексудат, який містить переважно еритроцити. Про який характер запалення легень свідчать ці морфологічні ознаки?A. *Геморагічна бронхопневмонія

B. Катаральна бронхопневмонія

C. Гнійна бронхопневмонія

D. Десквамативна бронхопневмонія

E. Фібрінозна пневмонія

7. У хворого з важким перебігом респіраторної вірусної інфекції з'явилися клінічні ознаки прогресуючої серцевої недостатності, яка призвела до смерті хворого на 2-му тижні захворювання. На розтині серце зі значним розширенням порожнин, в'яле. Гістологічно в міокарді виявляється повнокрів'я мікросудин і дифузна інфільтрація строми лімфоцитами і гістіоцитами. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.

A. *Міокардит

B. Стенокардія

C. Гостра коронарна недостатність

D. Інфаркт міокарду

E. Кардіоміопатія

8. Больной заболел гриппом, умер на 2-ой день от интоксикации. Назовите вид возбудителя.

A. *Вирус

B. Бактерия

C. Грибы

D. Бледная трепонема

E. Микоплазма

9. При вскрытии трупа больного, умершего от легочной недостаточности обнаружено увеличенное легкое с очагами темно-красного, розовато-желтого цвета "большое пестрое легкое", некротический трахеобронхит. Каким заболеванием наиболее вероятно страдал больной?

A. *Гриппозная пневмония

B. Крупозная пневмония

C. Казеозная пневмония

D. Фиброзирующий альвеолит

E. Коревая пневмония

10. На вскрытии в легком обнаружены множественные очаги до 2,5 см. в диаметре округлой формы, плотноватые, безвоздушные, без четких границ, ярко-красного цвета. При микроскопическом исследовании в просвете альвеол найдены эритроциты, небольшое количество лимфоцитов. Описанные изменения характерны для:

A. *Гриппозной пневмонии

B. Крупозной пневмонии

C. Геморрагического инфаркта легкого

D. Коревой пневмонии

E. Аспирационной пневмонии

11. Больной умер при явлениях дыхательной недостаточности. Заболел остро 4 дня назад, температура тела - 40°С, явления катара верхних дыхательных путей в течение суток сменились приступами непродуктивного кашля, болью в грудной клетке, одышка в течение 2 суток прогрессировала. В лечебное учреждение привезен скорой помощью (вызвли соседи), без сознания, с дыхательной недостаточностью III ст., сердечно-сосудистой недостаточностью III А ст., температура тела – 39°С, явления гипоксии ЦНС. Несмотря на квалифицированную медицинскую помощь больной, скончался через сутки после госпитализации. На вскрытии: легкие большие, пестрые серо- красные очаги пневмонии сменяются темно-красными зонами полнокровия, а также отдельные участки легких с множественными мелкими кровоизлияниями. не спадаются на разрезе, в бронхах разных калибров – панбронхит с участками воспалительной инфильтрации, лизирования и некроза. Наиболее вероятный диагноз:A. *Гриппозная пневмония

B. Обострение хронического бронхита

C. Инфаркт миокарда

D. Сыпной тиф

E. Сальмонеллез

12. Больной заболел остро. Предъявлял жалбы на озноб, повышение температуры до 40 °С, головную боль, кашель, одышку. На 5 день больной скончался. На вскрытии: легкие увеличены в объеме, пестрого вида – “большое пестрое легкое”. Для какого заболевания характерна такая картина в легком

A. *Грипп

B. Аденовирусная инфекция

C. Крупозная пневмония

D. Респираторно-синцитиальная инфекция

E. Бронхоэктазы


3687164769649957.html
3687197640884112.html
    PR.RU™