Структурна схема управління кислотністю опари

1234

Рис.10

Технічні засоби управління кислотністю опари.

Потенцiометричний метод аналiзу речовин у харчових виробництвах досить поширений i має важливе значення пiд час визначення якостi продукцii. Метод використовується для визначення активностi iонів водню в розчинах, яка характеризує їx кислi, нейтральнi або лужнi властивостi.

Потенцiометричний метод вимiрювання рН грунтується на вимiрюваннi електричного потенцiалу при розмiщенні спецiальної електродної системи в аналiзованому розчинi. ЕРС електродної системи пов'язана з активнiстю iонів водню в розчинi та температурою . Електродна система складається з двох електродів :

вимiрювального, потенцiал якого залежить вiд активностi (концентрацii) iонів водню в розчинi, i порiвняльного (допомiжного), потенцiал якого під час вимiрювання залишається сталим i вмiщується він у насичений розчин хлористого калію .

Найчастiше рН розчинiв вимiрюється електродами, виготовленими iз спецiального скла з домiшками одновалентних металiв ─ лiтiю, калiю, натрію. Склянi електроди малоiнерцiйнi, мають стабiльнi характеристики .

Особливостями вимiрювання рН розчинiв за допомогою електродної системи з скляним електродом є використання приладів для вимірювання ЕРС з досить високим вхiдним опором, або ж компенсацiйних вимiрюваль­них систем, якi б не допускали пропускання по скляному електроду струму, бiльшого за 1017A. Kpiм того, на покази приладу слiд вводи корекцiю на температуру.

За принципом дii pH-метри подiляються на такі основнi групи безпосереднього вiдлiку, з статичною та астатичною компенсацiями. Метод безпосереднього вiдлiку використовується в лабораторних pH-метрах, точнiсть вимiрювання яких становить ±0,5pH. Компенсацiйнi схеми найширше використовуються в автоматичних pH-метрах з динамiчною та статичною компенсаціями.

Для вимiрювання кислотностi закваски вибираємо датчик занурювального типу ДПг-4М.

Специфікація на прилади і засоби автоматизації

Позиція по ФСА Найменування і технічні характеристики Тип Кільк.
1б,5б,11б,15б 6б,13б 6в,13в 4д,6г 4е,6д 4ж,6е 1а,1б,1в 7а 8а 5а 2а,3б 1в 4а,4б 4в Термометр опору ГР.50М,l=40мм; 0÷100ºС; вібростійк. Регулятор темпер. вологості Регулюючий блок системи"Каскад" к=0,3÷100; Тu=5÷500с;W=15 ВА Блок дистанційного керування W=10ВА,u=220В;f=50Гц Виконавчий механізм W=60ВА,М=16 Нм, τ= 10с,М=8 кг Покажчик положення регулюючого органу зі шкалою 0÷100٪ Сигналізаорт рівня t до 250ºС, Р до 6,4 МПа,δ=±3мм, М макс. =50 ВТ, складається з первинного і вторинного перетворювача 1е=125 мм Манометр технічний, 0÷10 кг/см²,ǿ100 мм Регулятор тиску прямої дії, в межах 0÷6 кг/см², ДУ=50 мм Електроконтактний манометр , в межах 0÷10 МПа, похибка 2,5,Імах = 10А Командний програмний прилад, час настройки циклів від 30 до 18 с Вентиль з електроприводом ДУ=65 мм, Ру=1,6 МПа,L=290 мм,U=220В Електронний вологомір δ=2٪, Rдатч.=5 ОМ Вторинний прилад вологоміра шкала 20÷100٪,W=10ВА ТСМ-1079 МПР51-Щ4 МИК-25 БУ12 МЄО-16/10-0,25 ИПУ СУС ОБМ-100 25410НЖ ЕКМ – 1У КЄП-12У СВМ15к4888р АПВ-201 КСМЗ-140
3691857408965784.html
3691894798456490.html
    PR.RU™